Факторизација полинома


Раставити на чиниоце задате полиноме!Lessons