VII_7.2.1-2_Quiz_ST

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
565580
0
900
block

15. Chengqi (St 1) är en punkt som kan användas för att behandla de flesta ögonsjukdomar. Namnet översätts till ”mottagande av tårar”, vilka specifika symtom kan punkten behandla?

选择正确的答案  

(0/0)
565581
0
900
none
565582
0
900
none
565583
0
900
none
565584
0
900
none
565585
0
900
none
565586
0
900
none
565587
0
900
none
565588
0
900
none
565589
0
900
none
565590
0
900
none
565591
0
900
none
565592
0
900
none
565593
0
900
none
565594
0
900
none