V.b_Frågor_Organens och substansernas fysiologi och patologi

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
327198
0
600
block

40. Levern har en speciell relation till blodet och den funktionen är?

选择正确的答案  

(0/0)
327199
0
600
none
327200
0
600
none
327201
0
600
none
327202
0
600
none
327203
0
600
none
327204
0
600
none
327205
0
600
none
327206
0
600
none
327207
0
600
none
327208
0
600
none
327209
0
600
none
327210
0
600
none
327211
0
600
none
327212
0
600
none