Tarih T.B.M.M Dönemi

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
157935
0
60
block

Mustafa Kemal , meclis başkanı seçildikten sonra meclisin çalışma sistemi ile ilgili bir önerge sunmuş, önerge 24 Nisan 1920’de kabul edilerek meclisin çalışma sistemi yani iç tüzüğü belirlenmiştir.

选择正确的答案  

(0/0)
157936
0
60
none
157937
0
60
none
157938
0
60
none
157939
0
60
none
157940
0
60
none
157941
0
60
none
157942
0
60
none
157943
0
60
none
157944
0
60
none
157945
0
60
none
157946
0
60
none
157947
0
60
none
157948
0
60
none
157949
0
60
none