Τα μέρη του υπολογιστή

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
399268
0
120
block

Ποια από τα παρακάτω μέρη του υπολογιστή ανήκουν στις συσκευές εισόδου;

选择正确的答案  

(0/0)