Systeemiajattelu

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
187842
0
120
block

Mikä seuraavista ajatuksista Sterman on esittänyt?

选择正确的答案  

(0/0)