Teori Pärm 6

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
91698
0
300
block

Waxaad ku waddaa meel baabuurta la dhigto ama baarkin weyn ah waxaadna rabtaa inaad kusii socotid tooska hore. Gaariga ka imaanaya dhinaca midig tartiib ayuu u socdaa. Maxaad samaynaysaa?

选择正确的答案  

(0/0)
91703
0
300
none
91728
0
300
none
91731
0
300
none
91736
0
300
none
91740
0
300
none
91745
0
300
none
91755
0
300
none
91772
0
300
none
91779
0
300
none
91783
0
300
none
91789
0
300
none
91558
0
300
none
91559
0
300
none
91815
0
300
none