1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

出口

题 1 of 1

  剩下的时间



303304
0
120
block

ვინ ქმნის საარჩევნო ოლქებს ან/და აზუსტებს მათ საზღვრებს?

选择正确的答案  

(0/0)
303309
0
120
none
303303
0
120
none
303308
0
120
none
303317
0
120
none
303307
0
120
none
303299
0
120
none
303302
0
120
none
303315
0
120
none
303314
0
120
none
303300
0
120
none
303311
0
120
none
303301
0
120
none
303305
0
120
none
303310
0
120
none