Kultura dhe gjuha frënge

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
591387
0
30
block

Cili është kryeqyteti i Francës?

选择正确的答案  

(0/0)
591388
0
30
none
591390
0
30
none
591394
0
30
none
591396
0
30
none
591397
0
30
none
591398
0
30
none
591399
0
30
none
591400
0
30
none
591401
0
30
none
591402
0
30
none
591403
0
30
none
591404
0
30
none
591405
0
30
none