Informacijos matavimas

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0 [{"id":859534,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2019-09-24 10:13:11","updated_at":"2019-09-24 10:21:18","questionName":"Sujunkite program\u0173 r\u016b\u0161is su tinkamais apib\u016bdinimais ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"5","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106406,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-09-27 06:32:36","updated_at":"2019-09-24 10:16:39","questionName":"De\u0161imtain\u012f skai\u010di\u0173 68 paverskite \u012f dvejetain\u012f.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"7","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":106409,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-09-27 06:40:58","updated_at":"2020-10-13 06:31:43","questionName":"Dvejetain\u012f skai\u010di\u0173 11001 paverskite \u012f de\u0161imtain\u012f.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"6","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106424,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-09-27 08:19:45","updated_at":"2020-10-13 06:33:57","questionName":"Kiek bit\u0173 informacijos gausite u\u017ekodav\u0119 m\u0117nesio dien\u0105?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":110243,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-10-04 07:22:12","updated_at":"2020-10-13 06:36:46","questionName":"Kiek bit\u0173 informacijos gausite atsp\u0117j\u0119 skai\u010di\u0173 i\u0161 intervalo [30;34]?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106410,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-09-27 06:41:48","updated_at":"2020-10-13 06:32:49","questionName":"Dvejetain\u012f skai\u010di\u0173 10001 paverskite \u012f de\u0161imtain\u012f.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"6","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106429,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2016-09-27 08:47:37","updated_at":"2019-09-24 10:16:39","questionName":"Sujunkite lygius dyd\u017eius:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"5","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":106408,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-09-27 06:40:05","updated_at":"2020-10-13 06:30:20","questionName":"De\u0161imtain\u012f skai\u010di\u0173 185 paverskite \u012f dvejetain\u012f.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"6","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106425,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"3","created_at":"2016-09-27 08:27:20","updated_at":"2019-09-24 10:16:39","questionName":"I\u0161rikiuokite did\u0117jan\u010diai:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"6","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":106411,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-09-27 06:45:49","updated_at":"2020-10-13 06:34:55","questionName":"Kiek bit\u0173 informacijos gausite u\u017ekodav\u0119 vaivoryk\u0161t\u0117s spalv\u0105?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
859534
0
300
block

Sujunkite programų rūšis su tinkamais apibūdinimais

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)
匹配文本

Viešojo naudojimo

Nemokama

Atviroji

Laikinai nemokama

Demonstracinė

Komercinė

单击并拖动

Programos pirminiai tekstai platinami laisvai ir nemokamai. Kiekvienas naudotojas gali juos taisyti, papildyti ir pan.

Programos autorius sąmoningai atsisako savo autoriaus teisių ir leidžia visiems ja naudotis nemokamai.

Programa, už kurios naudojimą imamas mokestis. Parduodama su licencija.

Programai suteikiamas bandomasis laikotarpis, po kurio reikia arba įsigyti programą, arba atsisakyti ja naudotis.

Programa galima naudotis nemokamai, tačiau ji saugoma autorių teisių: jos negalima pardavinėti ir joje negalima dėti reklamos.

Programos versija, skirta programos galimybėms demonstruoti.


106406
0
420
none
106409
0
360
none
106424
0
120
none
110243
0
120
none
106410
0
360
none
106429
0
300
none
106408
0
360
none
106425
0
360
none
106411
0
120
none