inanç

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
371404
0
180
block

Allah'ın zati sıfatları ve manalarını eşleştirin.

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)




匹配文本

Hiçbir açıdan sonradan yaratılmışlara benzememesi.

Varlığının kendinden olması

Var olması

Bir ve Tek olması

Varlığının bir başlangıcı olmaması

Varlığının bir sonu olmaması

单击并拖动

Muhalefetün lil havadis

Vahdaniyet

Kıdem

Kıyam bi nefsihi

Beka

Vücud


371407
0
80
none
371410
0
120
none
371420
0
120
none
371426
0
120
none
371429
0
120
none
371430
0
120
none
371434
0
120
none
371437
0
120
none
371441
0
120
none