III_3.2-2_Quiz_Patologi

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
564031
0
600
block

13. Vilken qi jing ba mai / extraordinär meridian har följande specifika symtom: bl.a. Tomhetskänsla i huvudet och opistotonus / sprättbågeställning av ryggen?

选择正确的答案  

(0/0)
564032
0
600
none
564033
0
600
none
564034
0
600
none
564035
0
600
none
564036
0
600
none
564037
0
600
none
564038
0
600
none
564039
0
600
none