hfst 1 (414)

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
121858
0
120
block

按卡将其翻转。

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

你做对了吗?

121859
0
120
none