Гранична вредност низа

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
200730
0
420
block

按卡将其翻转。

Да ли постоји гранична вредност низа? Ако постоји, одредити је и решење задатака проверити на другој страни картице на којој је текст.

Да. Низ је конвергентан и има граничну вредност 3/2.你做对了吗?

200735
0
420
none
200737
0
420
none
200738
0
300
none
200739
0
120
none
200740
0
420
none
200741
0
420
none
200742
0
420
none
200743
0
420
none
200744
0
420
none
200745
0
420
none
200746
0
420
none
200747
0
420
none