Glucósidos cardiacos

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
127628
0
60
block

Mecanismo de acción glucosidos cardiacos

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)
匹配文本

1

2

3

4

5

单击并拖动

Inhibición reversible de Na/KAtpasa

Aumenta Ca

Activa Intercambiador Na, Ca

Aumenta Fuerza contracción (inotrópico positivo)

aumenta Na