Geograafia

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
381808
0
120
block

Pane mõisted paari

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)
匹配文本

migratisoon

Sisseränne

单击并拖动

mujalt tulevate inimeste alaliselt või pikemaks ajaks võõrsile siirdumine

inimeste alaline või pikaajaline ümberasumine ühest riigist teise, aga ka elupaiga vahetamine sama riigi piires