Примене особина биномних коефицијената у доказима једнакости

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
192376
0
120
block

Одредити вредност збира:

选择正确的答案  

(0/0)
192377
0
120
none
192378
0
600
none
192379
0
600
none
192380
0
600
none