Biologia

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0
303689
0
90
block

Uneix els tipus de roques amb el proces que les transforma

匹配文本(单击并拖动)   

(0/0)
匹配文本

De magmatica a roca metamorfica

De magmatica a sediments

De sediments a roca sedimentaria

De roca sedimentaria a magma

De roca sedimentaria a metamorfica

单击并拖动

Fusió

Diagénesi

Metamorfisme

Meteorització

Consolidació


301660
0
50
none
301667
0
50
none
301671
0
50
none
301676
0
120
none
301679
0
90
none