Anyong Lupa at Anyong Tubig

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0 [{"id":8007,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:32:40","updated_at":"2015-09-05 08:32:40","questionName":"Ang talon ay anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8005,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:31:51","updated_at":"2015-09-05 08:31:51","questionName":"Anyong tubig kung saan ang tubig ay nanggagaling sa ilalim ng lupa","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8009,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:33:51","updated_at":"2015-09-05 08:33:51","questionName":"Pinagkukunan ng tubig para sa palayan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8004,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:31:02","updated_at":"2015-09-05 08:31:02","questionName":"Ano ang tawag sa maliliit na anyong tubig. Malinaw ang tubig nito at umaagos ng mabilis","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8012,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:36:32","updated_at":"2015-09-05 08:36:32","questionName":"Pinakamaganda at pinakamalaking talon sa Pilipinas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8003,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:30:09","updated_at":"2015-09-05 08:30:09","questionName":"Ano ang anyong lupa na napaliligiran ng lupa.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8008,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:33:16","updated_at":"2015-09-05 08:33:16","questionName":"Nakapaglalayag sa ilog ang malalaking barko galing sa iba't ibang bansa","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8002,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:27:55","updated_at":"2015-09-05 08:27:55","questionName":"Ang tubig nito ay umaagos patungong dagat o lawa. Hindi maalat o tubig tabang ang tubig rito. Ito rin ay napapalibutan ng lupa","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8010,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:34:29","updated_at":"2015-09-05 08:34:29","questionName":"Pinakamalaking ilog sa Pilipinas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8011,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:34:59","updated_at":"2015-09-05 08:34:59","questionName":"Maaaring pagkunan ng kuryente","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8006,"quiz_id":"767","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-05 08:32:35","updated_at":"2015-09-05 08:32:35","questionName":"Ang talon ay anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
8007
0
120
block

Ang talon ay anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar

选择正确的答案  

(0/0)
8005
0
120
none
8009
0
120
none
8004
0
120
none
8012
0
120
none
8003
0
120
none
8008
0
120
none
8002
0
120
none
8010
0
120
none
8011
0
120
none
8006
0
120
none