18)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

出口

题 1 of 1

  剩下的时间



362519
0
120
block

არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მოსაპოვებლად ვინ ატარებს საარჩევნო სუბიექტს რეგისტრაციაში?

选择正确的答案  

(0/0)
362537
0
120
none
362530
0
120
none
362515
0
120
none
362526
0
120
none
362533
0
120
none
362525
0
120
none
362523
0
120
none
362532
0
120
none
362518
0
120
none
362528
0
120
none
362535
0
120
none
362507
0
120
none
362539
0
120
none
362496
0
120
none