10)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

出口

题 1 of 1

  剩下的时间


0 [{"id":361820,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:41:46","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d3\u10d4\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d8 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10d8\u10db \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e8\u10d8\u10ea \u10d2\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd - \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361818,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:38:08","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361813,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:30:25","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10d7\u10e3 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10d2\u10d4\u10d2\u10db\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d3 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10e4\u10d8\u10dc\u10d0\u10dc\u10e1\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10dd \u10d0\u10e0 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e7\u10dd\u10e4\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\/\u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10db\u10d6\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d9\u10e3\u10d7\u10d5\u10dc\u10d8\u10da \u10e1\u10d0\u10d1\u10d8\u10e3\u10ef\u10d4\u10e2\u10dd \u10d0\u10e1\u10d8\u10d2\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d1\u10d8\u10e3\u10ef\u10d4\u10e2\u10dd \u10de\u10e0\u10dd\u10d2\u10e0\u10d0\u10db\u10e3\u10da \u10d9\u10dd\u10d3\u10d6\u10d4, \u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e3\u10eb\u10da\u10d8\u10d0 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361815,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:32:05","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361819,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:38:52","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10db \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 2 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7 \u10d0\u10d3\u10e0\u10d4 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10db\u10d6\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e4\u10d8\u10dc\u10d0\u10dc\u10e1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d4\u10d2\u10db\u10d0. \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10db\u10d0 \u10d2\u10d4\u10d2\u10db\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d3 \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10db\u10d4-4 \u10d3\u10e6\u10d4\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10ec\u10d8\u10e4\u10dd \u10d1\u10d8\u10e3\u10ef\u10d4\u10e2\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d8 \u10e4\u10e3\u10da\u10d0\u10d3\u10d8 \u10e1\u10d0\u10ee\u10e1\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e9\u10d0\u10e0\u10d8\u10ea\u10ee\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d0\u10dc\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e8\u10d6\u10d4. \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d8 \u10e0\u10d0\u10d8\u10db\u10d4 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361807,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:25:58","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10db \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10de\u10da\u10d0\u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d0\u10d5\u10d0\u10d3 \u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d0\u10e4\u10d4\u10dc\u10d0\u10d3 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d8 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4 \u10d8\u10dc\u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10d0\u10e5\u10d5\u10d4\u10e7\u10dc\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10db\u10d4-5 \u10d3\u10e6\u10d4\u10e1. \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d4\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10e5\u10db\u10d4\u10d3\u10d4\u10d1\u10d3\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361810,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:28:14","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d6\u10dd\u10d2\u10d0\u10d3\u10dd\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10db\u10d0 \u10db\u10d0\u10e3\u10ec\u10e7\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10db\u10d0 \u10d9\u10d5\u10d0\u10da\u10d8\u10e4\u10d8\u10ea\u10d8\u10e3\u10e0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10e3\u10d1\u10d8\u10d4\u10e5\u10e2\u10d0\u10d3 \u10d0\u10e6\u10d8\u10d0\u10e0\u10d0 \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10db\u10d7\u10d4\u10da \u10e2\u10d4\u10e0\u10d8\u10e2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0\u10d6\u10d4 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d3 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d6\u10dd\u10d2\u10d0\u10d3\u10dd\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10d6\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d5\u10da\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10ee\u10db\u10d0\u10d3, \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10da\u10e1 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 5 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d3 \u10e1\u10d0\u10e0\u10d2\u10d4\u10d1\u10da\u10dd\u10d1\u10d3\u10d0 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 5 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10db\u10ee\u10d0\u10e0\u10d3\u10d0\u10ed\u10d4\u10e0\u10d8\u10d7. \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d4\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10d8\u10d8\u10e9\u10dc\u10d8\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d6\u10dd\u10d2\u10d0\u10d3\u10dd\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10db\u10d0 \u10db\u10d0\u10e3\u10ec\u10e7\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10db\u10d0 \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0 \u10d9\u10d5\u10d0\u10da\u10d8\u10e4\u10d8\u10ea\u10d8\u10e3\u10e0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10e3\u10d1\u10d8\u10d4\u10e5\u10e2\u10d0\u10d3?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361808,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:26:34","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10db\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0\u10db ,,\u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10e3\u10e4\u10d0\u10da\u10d8 \u10dc\u10d4\u10d1\u10d0\u2019\u2019, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10db\u10d0\u10ea \u10d2\u10d0\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10ef\u10d5\u10d0 \u10e1\u10d0\u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8, \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d1\u10dd\u10da\u10dd\u10dd \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10dd\u10e4\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10da\u10e3\u10e0\u10d0\u10d3 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e5\u10d5\u10d4\u10e7\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10db\u10d4-19 \u10d3\u10e6\u10d4\u10e1 \u10e3\u10d6\u10e0\u10e3\u10dc\u10d5\u10d4\u10da\u10e7\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10d2\u10d8\u10e2\u10d0\u10ea\u10d8\u10dd \u10db\u10d0\u10e1\u10d0\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10ee\u10e1\u10dc\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0-\u10dc\u10d0\u10d2\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d4\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10e5\u10db\u10d4\u10d3\u10d4\u10d1\u10d3\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361814,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:31:13","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361811,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:28:57","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d6\u10dd\u10d2\u10d0\u10d3\u10dd\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10db\u10d0 \u10db\u10d0\u10e3\u10ec\u10e7\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10db\u10d0 \u10d9\u10d5\u10d0\u10da\u10d8\u10e4\u10d8\u10ea\u10d8\u10e3\u10e0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10e3\u10d1\u10d8\u10d4\u10e5\u10e2\u10d0\u10d3 \u10d0\u10e0 \u10d0\u10e6\u10d8\u10d0\u10e0\u10d0 \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0, \u10db\u10d8\u10e3\u10ee\u10d4\u10d3\u10d0\u10d5\u10d0\u10d3 \u10d8\u10db\u10d8\u10e1\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10db\u10d7\u10d4\u10da \u10e2\u10d4\u10e0\u10d8\u10e2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0\u10d6\u10d4 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10d3\u10d4\u10e5\u10e1\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d3 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d6\u10dd\u10d2\u10d0\u10d3\u10dd\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10d6\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d5\u10da\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10ee\u10db\u10d0\u10d3, \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10da\u10e1 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 5 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d3 \u10e1\u10d0\u10e0\u10d2\u10d4\u10d1\u10da\u10dd\u10d1\u10d3\u10d0 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 3 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10db\u10ee\u10d0\u10e0\u10d3\u10d0\u10ed\u10d4\u10e0\u10d8\u10d7. \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d4\u10e0\u10d8 \u10d8\u10e7\u10dd \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d6\u10dd\u10d2\u10d0\u10d3\u10dd\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10db\u10d0\u10e3\u10ec\u10e7\u10d4\u10d1\u10da\u10d8\u10e1 \u10e5\u10db\u10d4\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361806,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:25:03","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10db\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0\u10db ,,\u10d3\u10d8\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1\u201d, \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d8\u10e1 \u10da\u10d8\u10d3\u10d4\u10e0\u10d8\u10e1 \u10de\u10da\u10d0\u10d9\u10d0\u10e2\u10d4\u10d1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d0\u10d9\u10e0\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d3\u10d0\u10ea\u10d5\u10d8\u10e1 \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10e8\u10e0\u10dd\u10db\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10d3\u10d0\u10e3\u10e7\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10da\u10d8\u10d5 \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10ee\u10e1\u10dc\u10d8\u10da\u10d8. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8 \u10d8\u10e7\u10dd \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d3\u10d0\u10ea\u10d5\u10d8\u10e1 \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10e8\u10e0\u10dd\u10db\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10e5\u10db\u10d4\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361817,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:36:57","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361816,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:32:51","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361809,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:27:12","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10db\u10dd\u10ea\u10d4\u10db\u10e3\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361812,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:29:42","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10ec\u10e7\u10d0\u10e0\u10dd\u10d3\u10d0\u10dc \u10e4\u10d8\u10dc\u10d0\u10dc\u10e1\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e0\u10d4\u10e4\u10d4\u10e0\u10d4\u10dc\u10d3\u10e3\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10e1\u10d0\u10db\u10d6\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10da\u10d0\u10d3 \u10d3\u10d0 \u10e9\u10d0\u10e1\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10da\u10d0\u10d3 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d0\u10d3\u10db\u10d8\u10dc\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10d2\u10d0\u10ec\u10d4\u10e3\u10da\u10d8 \u10ee\u10d0\u10e0\u10ef\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e5\u10db\u10d8\u10d0\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ee\u10dd\u10e0\u10ea\u10d8\u10d4\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
361820
0
120
block

რა შემთხვევაში შეიძლება განთავსდეს საუბნო საარჩევნო კომისია და კენჭისყრის ადგილი გამოიყოს იმ შენობაში, რომელშიც განთავსებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო - საკრებულო?

选择正确的答案  

(0/0)
361818
0
120
none
361813
0
120
none
361815
0
120
none
361819
0
120
none
361807
0
120
none
361810
0
120
none
361808
0
120
none
361814
0
120
none
361811
0
120
none
361806
0
120
none
361817
0
120
none
361816
0
120
none
361809
0
120
none
361812
0
120
none