uri ng mga pangungusap

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
115743
0
120
block

ang ayos ng pangungusap kung nauuna ang pang-uri sa simuno.

選擇正確的答案  

(0/0)
115756
0
130
none
115772
0
130
none
115776
0
130
none
115805
0
130
none
115808
0
130
none
115816
0
10
none
115635
0
10
none
115668
0
130
none
115704
0
130
none