tsa

題 1 of 1

  剩下的時間


0
49304
0
180
block

1. Кои от изброените преобразуватели са на полупроводников принцип: (1 или повече)

選擇正確的答案  

(0/0)


49305
0
180
none
49306
0
240
none
49307
0
120
none