Eski Çağ Medeniyetleri Tarihi

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
1045504
0
60
block

I. Ölülerin evlerin tabanına gömülmesi ll. Tarımda sulamaya başlanması lll. Artı ürünün başlaması IV. Ön kentlerin oluşması Yukarıda verilen özelliklerin hangileri Kalkolotik Çağ'a ait gelişmeler içerisinde gösterilebilir?

選擇正確的答案  

(0/0)


1045505
0
60
none
1045506
0
60
none
1045507
0
60
none
1045508
0
60
none
1045509
0
60
none
1045510
0
60
none
1045511
0
60
none
1045512
0
60
none
1045513
0
60
none
1045514
0
60
none
1045515
0
60
none
1045516
0
60
none
1045517
0
60
none
1045518
0
60
none