Τα μέρη του υπολογιστή

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
399268
0
120
block

Ποια από τα παρακάτω μέρη του υπολογιστή ανήκουν στις συσκευές εισόδου;

選擇正確的答案  

(0/0)