RESMİ YAZIŞMALAR

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
413111
0
120
block

İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri, tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir.?

選擇正確的答案  

(0/0)


412601
0
120
none
413114
0
120
none
412604
0
120
none
412607
0
120
none
412610
0
120
none
412612
0
120
none
412614
0
120
none
412617
0
120
none
412876
0
120
none
412877
0
120
none
412878
0
120
none
412879
0
120
none
412880
0
120
none
412625
0
120
none