Punesim

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0 [{"id":511400,"quiz_id":"26044","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-07-25 22:31:41","updated_at":"2018-07-25 22:33:03","questionName":"Cili nga pohimet e m\u00ebposht\u00ebme \u00ebsht\u00eb m\u00eb i sakt\u00eb: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":511401,"quiz_id":"26044","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-07-25 22:31:41","updated_at":"2018-07-25 22:33:03","questionName":"Cili nga pohimet e m\u00ebposht\u00ebme \u00ebsht\u00eb i sakte:","questionTimeSeconds":"40","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
511400
0
120
block

Cili nga pohimet e mëposhtëme është më i saktë:

選擇正確的答案  

(0/0)


511401
0
100
none