Informaticabegrippen

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
134461
0
300
block

Match volgende begrippen

匹配文本(單擊並拖動)   

(0/0)
匹配文本

Programma

Programmatekst

Coderen

Compileren

Algoritme

Programmeren

Gegevensstructuren

Controlestructuren

單擊並拖動

het vertalen van een de broncode naar de objectcode door middel van een compiler (vertaalprogramma). Hierbij wordt de programmatekst omgezet in een programma.

De organisatie van de gegevensobjecten naar hun type en onderlinge samenhang. We vatten de gegevensobjecten samen in een gegevenstabel (objectentabel).

reeks opdrachten in mensgerichte programmeertaal (=broncode). Deze tekst wordt met behulp van een editor (tekstverwerker) ingetypt.

het ontwerpen van algoritmen, d.w.z. het ontwerpen van gegevensstructuren en controlestructuren.

beschrijven het verloop van de gegevensverwerking. Ze bepalen welke acties de gegevensobjecten ondergaan. Kunnen schematisch worden voorgesteld.

reeks van instructies in machinetaal (=objectcode), die de computer kent en kan afhandelen in een welbepaalde volgorde. Omdat objectcode binair is, spreekt men ook nog van machinecode.

het neerschrijven van een programmatekst in een of andere programmeertaal.

een reeks voorschriften (een recept), die stapsgewijs worden afgehandeld om tot een oplossing van een probleem te komen


134462
0
300
none
134463
0
300
none
134464
0
300
none