hfst 1 (414)

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
121858
0
120
block

按卡將其翻轉。

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

你做對了嗎?

121859
0
120
none