HE SEPT 2018 4.8

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
597905
0
60
block

Perkara asas seperti ilmu pertukangan, anyaman, dan pertanian, dan lain-lain diajar dalam komuniti Melayu ialah sekolah tidak formal.

選擇正確的答案  

(0/0)
597906
0
60
none
597907
0
60
none
597910
0
60
none
597912
0
60
none
597914
0
60
none
597917
0
60
none
597919
0
60
none
597921
0
60
none
597924
0
60
none
597925
0
60
none