Geograafia

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
381808
0
120
block

Pane mõisted paari

匹配文本(單擊並拖動)   

(0/0)
匹配文本

migratisoon

Sisseränne

單擊並拖動

mujalt tulevate inimeste alaliselt või pikemaks ajaks võõrsile siirdumine

inimeste alaline või pikaajaline ümberasumine ühest riigist teise, aga ka elupaiga vahetamine sama riigi piires