Примене особина биномних коефицијената у доказима једнакости

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
192376
0
120
block

Одредити вредност збира:

選擇正確的答案  

(0/0)
192377
0
120
none
192378
0
600
none
192379
0
600
none
192380
0
600
none