Biologia

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
303689
0
90
block

Uneix els tipus de roques amb el proces que les transforma

匹配文本(單擊並拖動)   

(0/0)
匹配文本

De magmatica a roca metamorfica

De magmatica a sediments

De sediments a roca sedimentaria

De roca sedimentaria a magma

De roca sedimentaria a metamorfica

單擊並拖動

Consolidació

Fusió

Metamorfisme

Meteorització

Diagénesi


301660
0
50
none
301667
0
50
none
301671
0
50
none
301676
0
120
none
301679
0
90
none