Astronomía

出口

題 1 of 1

  剩下的時間


0
488491
0
60
block

按卡將其翻轉。

Canto tempo tarda a Terra en completar unha translación completa ao redor do Sol?

Un ano

你做對了嗎?