Xerostomia

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1046959
0
300
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Define Xerostomia

Dry mouth - Clinical manifestation of salivary gland dysfunction

Bạn đã nhận được nó phải không?

1047058
0
300
none
1046961
0
300
none
1046963
0
300
none
1046964
0
300
none
1046965
0
300
none
1046966
0
300
none
1046968
0
300
none
1046970
0
300
none
1046972
0
300
none
1046974
0
300
none
1046979
0
300
none
1046984
0
300
none