World War II

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
340259
0
120
block

What were some of the burdens placed on Germany by the Treaty of Versailles at the end of World War I?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)