working conditions in factories during the industrial revolution

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
172098
0
7
block

How long were workers shifts?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


172099
0
7
none
172100
0
7
none
172281
0
10
none
172282
0
7
none
172283
0
10
none
172284
0
5
none
172285
0
120
none
172286
0
7
none
172287
0
5
none