Windows Update

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
564190
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

¿Cómo se conoce a la nueva versión de un software? a) Windows Update b) Actualización c) Internet Explorer d) Controlador

b) ActualizaciónBạn đã nhận được nó phải không?

564191
0
60
none
564192
0
60
none
564193
0
60
none
564194
0
60
none
564195
0
60
none
564196
0
60
none
564197
0
60
none