Earth's structure and plate tectonic theory

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
167439
0
30
block

What is the Earth's crust majorly made of?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


167441
0
30
none
167443
0
30
none
167445
0
30
none
167448
0
30
none
167450
0
30
none
167452
0
30
none
167453
0
30
none
167455
0
30
none