VocabularyA

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
319745
0
720
block

1-The .......... , towering cliffs on each other side .

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
319746
0
720
none
319747
0
720
none
319748
0
720
none
319749
0
720
none