Verbs of Life 101

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
402782
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Verb Definition

A main part of speech that is often used to describe or indicate an action.Bạn đã nhận được nó phải không?