Ventilation and perfusion 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
215208
0
120
block

V/Q is increased at the apex of the lung.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
215209
0
120
none
215210
0
120
none
215276
0
120
none