Ventilation and perfusion 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
215192
0
120
block

What is total ventilation?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


215193
0
120
none
215194
0
120
none
215195
0
120
none
215197
0
120
none
215198
0
120
none
215199
0
0
none
215200
0
120
none
215201
0
120
none
215202
0
120
none
215203
0
120
none
215204
0
120
none
215205
0
120
none
215206
0
120
none
215207
0
120
none