UTS English 4-1

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
101520
0
180
block

What is the colour of this ball?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


101521
0
180
none
101522
0
180
none
101523
0
180
none
101524
0
180
none
101525
0
180
none
101526
0
180
none
101527
0
180
none
101528
0
180
none
101529
0
180
none