Types of verbs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
113743
0
60
block

Identify the type of verb being used in the sentences.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Liam *scraped* his leg.

Nhấp và kéo

Transitive verb