Types of sentences

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
293857
0
120
block

"Look, what you've done."

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


293859
0
120
none
293861
0
120
none
293862
0
120
none
293864
0
120
none
293866
0
120
none
293867
0
120
none
293868
0
120
none
293870
0
120
none
293871
0
120
none
293872
0
120
none
293873
0
120
none
293874
0
120
none
293878
0
120
none
293880
0
120
none