Type of sentence

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
472604
0
60
block

Which Is a declarative sentence?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
472608
0
60
none
472614
0
60
none
472618
0
60
none
472624
0
60
none
474548
0
60
none
474550
0
60
none