True and False: Japanese Kaen

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
424577
0
120
block

The Kaen is a Japanese vertical bamboo flute with five holes.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)