Trucken ( air brake test)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
465960
0
300
block

When should you use the hand valve to park a combination vehicle?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
465961
0
300
none
465962
0
300
none
465963
0
300
none
465964
0
300
none
465965
0
300
none
465966
0
300
none
465967
0
300
none
465968
0
300
none
465969
0
300
none
465970
0
300
none
465971
0
300
none
465972
0
300
none
465973
0
300
none
465974
0
300
none