The integration of energy systems

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
52058
0
120
block

Match the percentage of utilisation for each event

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

100m sprint

42.2km run

Nhấp và kéo

99%aerobic, 1%anaerobic

10%aerobic, 90% anaerobic


52060
0
120
none
52061
0
120
none
52063
0
120
none
52064
0
120
none
52066
0
120
none
52068
0
120
none
52069
0
120
none
52071
0
120
none
52074
0
120
none
52075
0
120
none
52077
0
120
none
52078
0
120
none